2.oddělení

Máme rádi Česko

Naše republika oslaví 100. výročí a my se budeme během celého školního roku tímto tématem zabývat. Pomůže nám časopis Pastelka, který naše ŠD odebírá a kde je projekt o Česku zpracován na každý měsíc do jednotlivých oblastí. Např. česká „nej“; české hrady a zámky; kraje naší republiky a jejich přednosti; české speciality; nejčastější česká jména; státní symboly atd. Využijeme různé pracovní listy, zjistíme jak žili naši prarodiče i praprarodiče apod. Děti budou mít tak možnost porovnat, jak se žilo dříve a jaké mají nyní výhody.

Lidské tělo (celoroční projekt)

Lidské tělo to je věda. Do družiny jsme si půjčili maketu kostry člověka, pojmenovali jsme ji ALBERT. To o čem si povídáme, můžeme zrovna na Albertovi ukazovat a porovnat naše kosti, které nahmatáme. Zatím jsme se zabývali kostrou a smysly, děti pak ve skupinkách vytvořily krásné projekty, které odprezentovaly. Ještě si povíme o trávící a dýchací soustavě, jak funguje srdíčko, mozek atd. Projekt zakončíme tématem Jak jsme přišli na svět a soutěží Poznáš mě? (děti přinesou fotky, když jim byly 1-2 roky). Informace čerpáme z dětských encyklopedií a dětem jsou podávány jednoduchou , zábavnou a hravou formou. Dalším průvodcem nám je DVD Byl jednou jeden život.

 

Bramborový týden

V týdnu od 22.10. – 26.10. jsme se zabývali kromě jiného i plodinou, která je nedílnou součástí jídelníčku každého z nás BRAMBOROU. Nejdřív jsme si povídali o bramboře jako surovině, pak jsme ji využili při výtvarné práci jako razítko a při pracovní činnosti z ní udělali ježka. Abychom neporušili už naši tradici, na závěr týdne jsme si udělali bramborákové hody. Děti donesly z domu suroviny a všichni se podíleli na výrobě bramborákového těsta. Tuto pochoutku jsme vyzkoušeli i na sladko, dětem chutnaly obě varianty.

Vánoční besídka

Vánoční besídka v ŠD je vždy velkým očekáváním. „Co nám asi družinový Ježíšek přinese?“ A nezklamal. Dárky splnily očekávání, hlavně bylo lego, stolní hry a další hračky. Kromě nadílky si děti připomněly tradice, které k Vánocům patří a vánoční atmosféru doplnil i poslech koled.

Zimní radovánky

Konečně sníh, radost z bílé nadílky byla veliká. Jak to bylo možné, chodili jsme ven „lopatovat“ a stavět ze sněhu co nás napadlo.

 

Nadílka zvířátkům

Ani na zvířátka v lese žádný rok nezapomeneme. Ve středu 16.1. jsme se vydali ke krmelci do lesíka u fary. Nikdo nešel s prázdnýma rukama, každý donesl zvířátkům něco na přilepšenou. To, co lesní zvěři chutná, děti už dobře vědí a tak se nám sešlo spoustu kaštanů, seno, jablíčka, suché pečivo apod.

 

Pěstujeme papriky

V letošním roce se pokusíme vypěstovat papriky. Lonský rok to byla rajčata a mnoho dětí sklidilo velkou úrodu. Zaseli jsme semínka paprik, každý si pak vsadil dvě rostlinky do svého kelímku. Teď už má každý rostlinky doma a starat se musí sám. Tak uvidíme jaké budou úspěchy při letošní sklizni.

 

Jarní tvoření

1.oddělení

 

 

2. oddělení

 

Mumie

12. dubna proběhla společná akce obou družin „Mumie“. Děti donesly velké množství toaletního papíru a práce mohla začít. Vydařenou akci jsme zakončili papírovou bitvou.

 

Pověsti

Na jaře jsme podnikali výpravy za pověstmi Čermné. Nejvíce nás lákaly pověsti o vlcích, dozvěděli jsme se pověst o zjevení na Mariánské hoře, pověsti o petrovické Hůře a tajemném Adamově jezeře. Cestou na Klekarovu horu jsme si řekli tři pověsti o smírčím kříži, který jsme pak skutečně objevili. Naše putování jsme zakončili pověstí o ztraceném kabátu.