2.oddělení

Radovánky na sněhu (2.oddělení)

Sněhová nadílka si dala na čas. Poprvé jsme si ji užili 7.1.2021.
Dovádění na sněhu, stavění sněhuláků, „lopatování“…………..jsme využívali jak jen to šlo.

 

Pokus (2. oddělení)

V rámci projektu „Les a louka“ jsme si 28.1. zasadili do dvou květináčů žaludy. Postupovali jsme přesně podle návodu a vyplatilo se. Dne 8.3. se začaly klubat z hlíny dvě rostlinky – malé duby. Budeme o ně pečovat a pokud se vše povede, na podzim najdeme pro malé stromky vhodné místo a nasadíme je.

 

 

 

Les a louka (2. oddělení)

V letošním školním roce bude 2. oddělení provázet projekt s názvem Les a louka. Na podzim jsme několikrát navštívili „domečkový les “, kde děti stavěly pro lesní skřítky a zvířátka „domečky“ z přírodního materiálu. Také už umíme rozpoznat základní druhy jehličnatých stromů. Z listnatých stromů jsme se nejvíce zajímali o jírovec maďal (kaštan), ovocné stromy a jejich plody, které se koncem léta sklízejí. Téma „Od semínka po strom“ nám prozradilo, jak dlouho trvá, než strom vyroste do své plné krásy.

 

Bramboriáda (2. oddělení)

V měsíci říjnu proběhla tzv. bramboriáda, kdy si děti vyrobily z brambory ježka a udělaly bramborová razítka. Ta pak využily při výtvarné činnosti. Děti také vědí, jak se brambory pěstují, jak je lze využít v kuchyni apod.
Co, proč, jak je další název miniprojektu. V něm se děti dovídají různé zajímavosti o přírodě, zvířatech, zvycích, sportech atd.

Vánoční tvoření (2. oddělení)

V čase adventu vyrábíme přáníčka, svícny, malujeme, čteme a díváme se na krátké pohádky, posloucháme známé koledy, hrajeme společné hry. A hlavně se už všichni těšíme na Vánoce a přejeme si, aby konečně napadl sníh.

 

 

Vánoční tvoření a nadílka (2. oddělení)

Vánoce patří bezesporu k těm nejkrásnějším svátkům v roce, zejména pro děti. Vyrobili jsme krásné svícny, přáníčka, i Ježíšek přišel. Nebyl sice tak bohatý, ale my si vytvořili krásnou vánoční atmosféru, povídali jsme si o tradicích a zvycích Vánoc, zazpívali si koledy při svíčkách plovoucích na vodě a rozbalili dárky, které potěšily.

Zajímavosti z přírody

Kudlanku nábožnou nám do družiny přinesli Dominik a Tonda. Také dětem pověděli mnoho zajímavostí, které si o tomto zvířátku zjistili sami.

Obdivovali jsme různá paroží, která nám přinesl ukázat Jirka Stříbrný z 2. třídy a který zároveň sdělil dětem spoustu zajímavých informací. Nejvíce zaujalo paroží jelena, bylo největší a děti si ho mohly otěžkat.

Dále jsme se mohli blíže seznámit s králíkem domácím a morčetem, při vycházce jsme se zašli podívat na koně.

Vycházky

Dokud nám počasí přálo, byli jsme co nejvíce venku (v lese, na hřišti, u rybníka, na vycházkách).