Provoz školní družiny

První školní den je družina otevřena pro děti ze 2. – 4. třídy (po skončení přivítání ve škole) do 13:00. V tento den zároveň probíhá zápis dětí z 1. třídy.

Běžný provoz ŠD je zahájen od druhého školního dne.

Ranní družina začíná v 6:30 hodin a končí odchodem dětí na vyučování v 7:30 hodin (děti převádí vychovatelka a předává vyučujícímu). Ranní docházka dětí není závazná a slouží i potřebám rodičů dětí, které jinak ŠD nenavštěvují.

Odpolední provoz družiny začíná v 11:15 hodin a končí v 16:00 hodin. Vychovatelky vyzvedávají děti po dopoledním vyučování u šaten jednotlivých tříd. Vyučující předává děti vychovatelce s informacemi o chybějících žácích, o zdravotním stavu žáků nebo o změnách v rozvrzích tříd, a podobně. Přechod dětí ze školní družiny na odpolední vyučování zajišťují vychovatelky, z odpolední výuky vyučující. Odchody dětí na mimoškolní aktivity (ZUŠ, náboženství, různé kroužky atd.) zajišťují rodiče, popřípadě vedoucí kroužku nebo písemnou žádostí o uvolnění dítěte ze ŠD.

Vchod do ŠD je zabezpečen elektronickým video-vrátným. Zákonní zástupci se při příchodu ohlásí zazvoněním. Do budovy mohou vstoupit pouze po domluvě s vychovatelkou a nesmějí vpustit do budovy jiné (neohlášené) osoby. Cizím osobám je v rámci bezpečnosti vstup zakázán.

Provoz ŠD o prázdninách je zkrácený od 8:00 do 13:00. Zájem o 1 – 2 denní prázdniny zjišťujeme přes aplikaci Bakaláři, minimální počet dětí je 5. Na jarní prázdniny je ke stažení přihláška zde na webu (dokumenty), minimální počet dětí je 10. Přihlášku odevzdáváte sami nejpozději 14 dní před zahájením prázdnin.

Poslední školní den je provoz družiny pro děti ze ŠD (po rozdání vysvědčení) do 13:00 hodin.