Postup při nevyzvednutí dítěte

  • navázání telefonického kontaktu se zákonným zástupcem dítěte nebo dalšími rodinnými příslušníky
  • vyčkání s dítětem po dobu nejdéle 1 hodiny po skončení provozní doby ve ŠD
  • informování vedení školy