Poplatek za ŠD

Měsíční úplata za pobyt dítěte v ŠD činí:
140 Kč (celotýdenní docházka)
70 Kč (1 – 2 dny v týdnu).

Úplata je hrazena předem ve dvou splátkách na účet školy, a to
za 1. pololetí (září až leden) – 700,- Kč do 15. 10.
za 2. pololetí (únor až červen) – 700,- Kč do 15. 2.

Úplatu hradí zákonný zástupce bankovním převodem na účet školy (číslo účtu 181780375/0300). Každému dítěti je na začátku nového školního roku přidělen variabilní symbol, který je nezbytný pro kontrolu. Pokud zákonný zástupce nemůže ze závažných důvodů hradit úplatu formou bankovního převodu, zaplatí hotově vychovatelce školní družiny. Další informace viz: Směrnice č. 21 – úplata ve školní družině.