O nás

ŠD je výchovné zařízení, které plní významnou roli na 1. stupni základní školy. Je součástí výchovně vzdělávacího systému a zabezpečuje dětem vhodné využití volného času. Slouží k výchově a rekreaci dětí. Ve dnech školního vyučování tvoří mezistupeň mezi výukou a výchovou v rodině. Není pokračováním školního vyučování, má svá specifika, která ji odlišují od školního vyučování a neměla by být chápána jako pouhá sociální služba (hlídání dětí).

ŠD je určena především žákům 1. stupně. Při činnostech a výchovném působení vycházíme z našeho Školního vzdělávacího programu pro zájmové vzdělávání – k nahlédnutí ve školní družině – a ročních tématických plánů. Hlavní náplní naší ŠD je regenerace sil po vyučování, zájmové vyžití a rozvoj tvořivosti. Pomocí volnočasových aktivit vedeme děti k vzájemnému respektu, spolupráci, otevřené komunikaci a citlivému vztahu k přírodě, okolí a učíme je chránit si své zdraví. Ve spolupráci se školou a rodinou vychováváme z dětí osobnosti s patřičným sebehodnocením, které jsou schopné samostatně se rozhodovat a jsou odolné vůči negativním vlivům. Děti se učí znát svou cenu a díky tomu později najdou místo ve zdravé sociální skupině. Chceme umožňovat dostatečný pohyb na zdravém vzduchu a tělovýchovné aktivity. Každé oddělení je složeno z dětí různých věkových skupin, což se ukázalo jako výhoda, starší žáci předávají své dovednosti mladším.

Kapacita naší školní družiny je 90 dětí.
Ke své činnosti využíváme přízemí přístavby hlavní budovy základní školy.

  • 3 samostatné třídy
  • prostorná chodba

Dále využíváme:

  • školní tělocvičnu
  • dětské hřiště
  • areál AZAS
  • přírodu v okolí Dolní Čermné