Rok 2021/2022

Podzim a podzimní tvoření 2.oddělení

Sběr kaštanů, pozorování změn v přírodě, brodění se kupami spadaného listí, to vše k podzimu patří a my si to dostatečně užili. Krom toho jsme také aranžovali podzimní košíky, vyzkoušeli si různé výtvarné techniky při malování stromu, vyrobili podzimního skřítka.

 

Celoroční projekt ZVÍŘATA KOLEM NÁS 2.oddělení

V letošním celoročním projektu jsme se zaměřili na zvířata. V této oblasti je nekonečně mnoho zajímavostí a novinek. Zabýváme se zvířaty cizokrajnými a našimi domácími. Děti se samy rozdělily do 4 skupinek, ve kterých vypracovávají projekty a ty si pak vzájemně prezentují. Na každý měsíc je určeno jedno zvíře domácí a jedno cizokrajné. Děti si zvíře vylosují, pak o něm shromažďují informace, vlepují a malují obrázky na velký papír (projekt), přepisují některé údaje z encyklopedií. Učí se tak vzájemné spolupráci s ostatními, vystupování a čtení před kolektivem. Zatím se jim práce daří a projekty jsou velmi povedené.                                                            Projekty: říjen– kůň X zebra, listopad – kočka X kočkovité šelmy

 

 

Babí léto 2. oddělení

Vyvedené letošní babí léto nám umožnilo častý pobyt venku. Chodili jsme do lesa sbírat houby a stavět domečky pro skřítky. Hráli jsme si na dětském hřišti a chodili na vycházky po okolí.

 

Minigolf

Začátek školního roku provázelo pěkné počasí, kterého jsme využili a v půlce září navštívili opět místní minigolf v areálu AZAS. Tuto akci jsme absolvovali už v měsíci červnu minulý školní rok.  Protože se dětem minigolf zalíbil, půjdeme si ho určitě zahrát zase na jaře.