Rok 2019/2020

Celoroční projekt – Hřiště (1. oddělení)

V tomto projektu se věnujeme různým pohybovým aktivitám (září – šlapanda, říjen – běhárna, listopad – skákanda, prosinec – tančírna, atd.). Každý měsíc nám fandí zvířecí maskot (v září lišák Filip, v říjnu tygr Gaston, v listopadu zajíc Robin a v prosinci tučňák Sven).

Celoroční projekt – Cesta kolem světa (1. oddělení)

Celý rok budeme cestovat s našimi průvodci Tomem a Anitou. Již jsme se podívali do vesmíru na naši planetu Zemi, poznali všechny světadíly a zakotvili v Evropě. V České republice jsme nahlédli do všech 14 krajů a prošli památky Prahy. Koncem října jsme vycestovali do Velké Británie, navštívili všechny 4 státy království a vyluštili jejich znaky. Větší zastávku jsme udělali v Londýně, kde se nám líbilo Londýnské oko, dvoupatrový autobus, Big Ben, černé taxíky, Trafalgarské náměstí, atd. Ochutnali jsme pravý londýnský čaj se sušenkami. V listopadu se vydáme přes Lamanšský průliv do Francie a Španělska.

Světové památky a divy světa (2. oddělení)

V rámci celoročního projektu, který nese výše zmíněný název, se podíváme do různých koutů světa. Nejdříve se budeme zdržovat v Evropě. Už jsme byli ve Francii a známe tak dost dopodrobna Eiffelovu věž. Projekt o Eiffelově věži vypracovali třeťáci, aby prvňáčkům ukázali, jak vůbec takový projekt vzniká, a co se vlastně pod tímto názvem skrývá. Třeťáci už jsou zkušení a projekty obou skupin (dívky x chlapci) se velmi povedly. Dalšími památkami, o kterých si budeme povídat, jsou např. Šikmá věž v Pise – Itálie nebo Tower Bridge v Londýně – Anglie. Do projektů už budou zapojeni i prvňáčci. Učí se tím spolupráci ve skupině, nebát se promluvit před kolektivem, později i číst.

Bramborový týden (2. oddělení)

Od 21. 10. do 25. 10. jsme měli ve družině již tradiční bramborový týden. Děti si vyrobily z brambor ježky, vykrájely a otiskly razítka (návrh na balicí papír). Na závěr nesmělo chybět vaření bramboráků, na jejichž výrobě i konzumaci se podílel každý.

Vycházky

Dokud nám počasí přálo, byli jsme co nejvíce venku (v lese, na hřišti, u rybníka, na vycházkách).

Zajímavosti z přírody

Kudlanku nábožnou nám do družiny přinesli Dominik a Tonda. Také dětem pověděli mnoho zajímavostí, které si o tomto zvířátku zjistili sami.

Obdivovali jsme různá paroží, která nám přinesl ukázat Jirka Stříbrný z 2. třídy a který zároveň sdělil dětem spoustu zajímavých informací. Nejvíce zaujalo paroží jelena, bylo největší a děti si ho mohly otěžkat.

Dále jsme se mohli blíže seznámit s králíkem domácím a morčetem, při vycházce jsme se zašli podívat na koně.