3.oddělení

Pověsti

Na jaře jsme podnikali výpravy za pověstmi Čermné. Nejvíce nás lákaly pověsti o vlcích, dozvěděli jsme se pověst o zjevení na Mariánské hoře, pověsti o petrovické Hůře a tajemném Adamově jezeře. Cestou na Klekarovu horu jsme si řekli tři pověsti o smírčím kříži, který jsme pak skutečně objevili. Naše putování jsme zakončili pověstí o ztraceném kabátu.

 

Praxe

Na začátku června absolvovala v prvním oddělení praxi Barunka Marková, která do družiny před několika lety chodila.

 

Vlaštovkový turnaj

Další společnou akci jsme uspořádali k MDD. Každý si poskládal svoji vlaštovku, se kterou pak soutěžil na turnaji v různých kategoriích. Absolutním vítězem se stal David Palkovič ze 3. třídy.

 

Turnaj v minigolfu

Na závěr školního roku se obě oddělení ŠD utkala v minigolfovém turnaji. Soutěžilo celkem 42 dětí, některé se s touto hrou seznamovaly, jiné už věděli jak na to. Turnaj jsme ukončili osvěžující zmrzlinou a nanuky.

 

 

 

 

 

Prezentace 3D projektů žáků 9. třídy pro ŠD

24. února nás deváťáci pozvali na prezentaci svých zeměpisných 3D projektů. Děti se dozvěděly, jak vzniká zemětřesení, tsunami nebo co způsobuje pohyb tektonických desek. Děti nejvíce zaujalo povídání o činnosti sopek s následnou ukázkou na jimi vyrobeném 3D modelu. Kromě toho děti viděly, jak se jim v budoucnu bude hodit projektová práce, kterou se už teď učí i ve družině.

Lidské tělo (3. oddělení)

V rámci projektu „Lidské tělo“ se děti naučily lépe pozorovat, co se děje v jejich těle.