Jarní stezka

V pátek 2. června odpoledne se konala malá přírodovědná akce pro všechna naše oddělení „Jarní stezka“. Po poledním klidu ve družině jsme zamířili do parčíku za tělocvičnou, kde jsme se rozdělili do dvojic nebo trojic. Na děti čekalo celkem 15 různých více či méně zapeklitých otázek o jarní přírodě a možnosti „a, b, c“, ze kterých vždy jedna byla správně. Ke každé této odpovědi náleželo jedno písmeno z abecedy a ke každé otázce jarní symbol. Po správném zodpovězení otázek a přiřazení písmen k jednotlivým symbolům nám vyšla tajenka. Všechny děti se s úkoly statečně popraly, hezky spolupracovaly a dotáhly „Jarní stezku“ do zdárného konce.

 

 

Mohlo by Vás zajímat...