Od školního roku 2023/24 bude výše úplaty za ŠD 700 Kč/pololetí. Od 1. 1. 2024 určuje výši úplaty zřizovatel - městys DČ.