Zajímavosti z přírody

Kudlanku nábožnou nám do družiny přinesli Dominik a Tonda. Také dětem pověděli mnoho zajímavostí, které si o tomto zvířátku zjistili sami.

Obdivovali jsme různá paroží, která nám přinesl ukázat Jirka Stříbrný z 2. třídy a který zároveň sdělil dětem spoustu zajímavých informací. Nejvíce zaujalo paroží jelena, bylo největší a děti si ho mohly otěžkat.

Dále jsme se mohli blíže seznámit s králíkem domácím a morčetem, při vycházce jsme se zašli podívat na koně.

Mohlo by Vás zajímat...